Články a příspěvky do debaty

15.01.2019 12:32
tisková zpráva, 15.1.2019, Praha, Zvonečník, z.s.   Zvonečník se s podporou odborníků, Česko proti chudobě a Zeleného kruhu obrátil na ministra životního prostředí Richarda Brabce s žádostí k jednání ve věci zavedení limitu pro sirnatost uhlí do neodsířených zdrojů a řešení dostupnosti...
06.05.2018 20:49
Pojem energetická chudoba je v EU slyšet stále častěji. Diskutována je jednotná definice, dostupnost energetických dotací pro nízkopříjmové domácnosti, možnost fungování energetických ombucmanů, investice do energetické účinnosti. Více Adéla Denková - Euractiv 2017.  
08.02.2017 23:54
Heinrich-Böll-Stiftung, kancelář v Praze a Sociologický ústav AV ČR vydali studii "Gender a energetika" dotýkající se energetické chudoby. Chudoba se dotýká častěji například žen samoživitelek a energetická chudoba nevyjímaje. V analýze jsou zahrnuty rozhovory se zástupci různých environmentálních...
20.05.2016 14:26
Letošní rok začal rozepřemi o nové tarify za platbu elektřiny od roku 2017. ERÚ vedený Alenou Vitáskovou připravil novou tarifní strukturu, na jejímž vzniku se podíleli hlavně distributoři elektřiny a největší spotřebitelé. "Kupodivu" tento návrh měl prodražit odběr elektřiny maloodběratelům a...
26.01.2016 23:10
Návrh Energetického regulačního úřadu chce od příštího roku zvýšit paušály za distribuci elektřiny, zatímco cena skutečně spotřebované energie má klesnout. Návrh byl připravovaný s distributory elektřiny a s největšími spotřebiteli. Větší význam tak má mít velikost jističe, než množství skutečně...
18.11.2015 10:28
Nový Atlas uhlí společně vydala nadace Heinrich-Böll-Stiftung v Praze, Hnutí DUHA a analytické centrum Glopolis. Popisuje zrod uhlí a uhelného průmyslu, ale také nedozírné škody napáchané v průmyslových oblastech a vliv na klimatické změny. Představuje ekonomickou nerentabilitu i sociální aspekty...
22.10.2015 23:55
Výstavu k energetické chudobě připravil Zvonečník s Masarykovou demokratickou akademií a Českem proti chudobě. Poprvé jsme jí doplnili programovou debatu ČSSD ke kvalitě života a udržitelnému rozvoji (viz zpráva). Navazujeme na letošní parlamentní konferenci a uceleně přibližujeme dlouho pomíjené...
30.06.2015 12:01
Dne 11. června 2015 uspořádala ekologická platforma při ČSSD, Masarykova demokratická akademie, Česko proti chudobě a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR, pod záštitou předsedy výboru pro životní prostředí Robina Böhnische, parlamentní konferenci věnovanou Energetické chudobě.Nejchudším...
25.05.2015 23:18
Energetická chudoba se dotýká vytápění, elektrospotřebičů, ale v širokém slovasmyslu k energiím řadíme i účet za vodu. Majitel z různých důvodů nepřistupuje k celkové rekonstrukci bydlení a k výměně elektrospotřebičů, ačkoli je to ekonomicky výhodné. I poměrně malé investice a šetrné užívání ale...
28.04.2015 17:04
Doposud jakoby energetická chudoba byla jen jakési akademické téma a reálně se měla dotýkat jen hrstky lidí. Bohužel opak je pravdou. Na konci roku 2013 uspořádala Masarykova demokratická akademie v Senátu velkou konferenci věnovanou chudobě jako takové. Jasně zdůraznila, že pod hranicí chudoby...
1 | 2 >>